ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου, η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις και μπορεί να είναι προσωπικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές ή και προβλήματα υγείας.

Είναι μια προσωπική, «πρόσωπο με πρόσωπο» σχέση, στην οποία υπάρχουν 2 άτομα, ο συμβουλευόμενος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια δύσκολη κατάσταση και ο σύμβουλος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να βοηθήσει τον πρώτο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Βασίζεται σε μια διδασκαλία μάθησης γιατί ο πελάτης μαθαίνει να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του, με τρόπο εποικοδομητικό τόσο για τον εαυτό του όσο και για την κοινωνία. Για να υπάρχει θετική έκβαση, πρέπει να υπάρχει μια ειλικρινής και θερμή σχέση ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο ο οποίος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί.

Το παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια.

Η μητέρα, ο πατέρας και τα αδέρφια μέσα από τους ρόλους τους επηρεάζουν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και προσαρμογή του παιδιού.

Κάποιες φορές όμως τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν θέματα που προκύπτουν σε σχέση με τον εαυτό τους αλλά και σε σχέση με τους άλλους. Άλλοτε οι αιτίες είναι οργανικές, άλλοτε ψυχολογικές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση προς το ίδιο το παιδί με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Οι γονείς χρειάζονται τη βοήθεια ενός ειδικού που θα προσπαθήσει να τους ενθαρρύνει να δουν πιο καθαρά τη λειτουργία της οικογένειάς τους και να αναγνωρίσουν ποιες συμπεριφορές και ρόλοι που έχουν υιοθετηθεί στο πέρασμα των χρόνων δεν είναι λειτουργικοί, τόσο για το παιδί όσο και για ολόκληρη την οικογένεια.

Αυτή η νέα “ματιά” μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, αφού σε κάθε οικογένεια υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ειδικών θεραπειών από εξειδικευμένους επιστήμονες!

GO