ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Therapy Act γνωρίζοντας πως η διάγνωση/αξιολόγηση είναι μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις ορθής οργάνωσης και λειτουργίας της παρέμβασης σε οποιασδήποτε διαταραχή λόγου, ομιλίας, συμπεριφοράς και μάθησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή.

Μέριμνα του κέντρου μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και γι’ αυτό η αξιολόγηση γίνεται από διεπιστημονική ομάδα ανάλογη των θεραπευτικών απαιτήσεων κάθε περίπτωσης .

Κάθε ειδικός αναλαμβάνει ένα ξεχωριστό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας.

Μέσα από σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία (τεστ) εκτιμούμε με αντικειμενικότητα το επίπεδο της ανάπτυξης του παιδιού και εντοπίζουμε ενδεχόμενες παρεκκλίσεις. Επίσης, δίνουμε κατευθύνσεις στους γονείς, παρακολουθούμε την εξέλιξη του παιδιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και παρεμβαίνουμε όταν και εφόσον χρειαστεί καταρτίζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ειδικών θεραπειών από εξειδικευμένους επιστήμονες!

GO