ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποσκοπεί στη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου προκειμένου να το καταστήσει ικανό να τα αξιοποιήσει μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος είναι, μετά την αξιολόγηση του δυναμικού του ατόμου, η επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος.

O ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να γίνει μόνο μέσω εξειδικευμένων συμβούλων και με τη χρήση σταθμισμένων τεστ (προσωπικότητας 16PF, ικανοτήτων CAB και ενδιαφερόντων OVIS).

Στο κέντρο μας, πραγματοποιούμε συνεντεύξεις και στη συνέχεια μέσω ερωτηματολογίων αξιολογούμε αναλυτικά τα αποτελέσματά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ειδικών θεραπειών από εξειδικευμένους επιστήμονες!

GO