ΣΥΝΔΡΟΜΟ LANDAU KLEFFNER (LKS)

Το σύνδρομο Landau Kleffner (LKS) είναι μια σπάνια μορφή επιληψίας που συμβαίνει σε παιδιά, συνήθως μεταξύ των τριών και εννέα ετών και επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Τα παιδιά με LKS παρουσιάζουν ανώμαλα ηλεκτρικά κύματα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου και ορισμένα έχουν εμφανείς επιληπτικές κρίσεις. Τα παιδιά με LKS έχουν συχνά πρόσθετες διαταραχές στη συμπεριφορά, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κινητικές δεξιότητες και τη μάθηση.
Το LKS αρχικά θεωρούταν ότι επηρεάζει αποκλειστικά τη γλώσσα, αλλά είναι πλέον σαφές ότι συχνά επηρεάζονται και άλλες ικανότητες συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της συμπεριφοράς και της κίνησης. Οι μη-λεκτικές δεξιότητες σκέψης είναι συνήθως σχετικά ανεπηρέαστες, αν και μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες δυσκολίες, για παράδειγμα στην ταχύτητα σκέψης. Το LKS είναι μια σπάνια διαταραχή με σχετική επικράτηση στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σε αναλογία 2:1.

Τι προκαλεί το LKS
Πολύ λίγα είναι γνωστά για τα αίτια του LKS. Είναι πιθανό ότι τα παιδιά με LKS έχουν μια εγγενή πιθανότητα μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία της γλώσσας. Μόλις ενεργοποιηθεί, αυτή η ηλεκτρική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων, τα αποτρέπει από το να λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα το παιδί να χάνει τις γλωσσικές του δεξιότητες.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του LKS

Απώλεια δεξιοτήτων γλώσσας
Το παιδί αναπτύσσει φυσιολογικά τη γλώσσα του, στη συνέχεια, μεταξύ τριών και εννέα ετών χάνει την κατανόηση της γλώσσας και στη συνέχεια, την ομιλία. Αυτή η απώλεια μπορεί να είναι ξαφνική, ίσως ακόμη και μέσα σε μία νύχτα ή βαθμιαία σε διάστημα μηνών και συχνά συγχέεται αρχικά με την κώφωση. Πολλά παιδιά αναπληρώνουν την απώλεια χρησιμοποιώντας οπτικά σήματα και χειρονομίες και μπορεί να κρύψουν αρχικά τη δυσκολία τους. Η επιδείνωση των δεξιοτήτων ονομάζεται παλινδρόμηση, καθώς το παιδί φαίνεται να έχει επιστρέψει σε ένα πιο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής του.

Αλλαγές συμπεριφοράς

Αυτές συνδέονται συχνά με LKS και μπορεί να περιλαμβάνουν υπερδραστηριότητα, μειωμένη διάρκεια συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, ξεσπάσματα και δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Το παιδί μπορεί επίσης να έχει προβλήματα με τον σωστό συντονισμό των κινήσεων και την κίνηση, παρουσιάζοντας σιελόρροια, ακατάστατη σίτιση, αδεξιότητα και τρέμουλο. Αυτές οι διαταραχές πιστεύεται ότι αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα της εξέλιξης της νόσου, και όχι απλώς μια συναισθηματική αντίδραση στην απώλεια της γλώσσας.

Επιληπτικές Κρίσεις
Τα περισσότερα παιδιά έχουν κλινικά εμφανείς κρίσεις και αυτές συχνά ξεκινούν πριν από την αρχική παλινδρόμηση. Αυτές οι κρίσεις είναι γενικά ήπιες και δεν συνδέονται στενά με τις επιδράσεις στη γλώσσα και σε άλλους τομείς της ανάπτυξης.

Η πορεία του LKS ποικίλει σε σημαντικό βαθμό. Δεν είναι συνήθως απειλητική για τη ζωή, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ικανότητες ενός παιδιού. Η ενεργή φάση με την «ηλεκτρική καταιγίδα» της μπορεί να διαρκέσει μερικά χρόνια, αλλά συνήθως «σβήνει σταδιακά» ως την πρώιμη εφηβεία. Κατά τη διάρκεια της ενεργούς φάσης, μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια παλινδρόμησης και ανάκαμψης και οι ικανότητες ενός παιδιού μπορεί να βελτιώνονται και να επιδεινώνονται (διακύμανση). Για πολλά παιδιά, η πρώτη παλινδρόμηση είναι η πιο σοβαρή. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο για τα παιδιά να ανακτήσουν δεξιότητες και να τις χάσουν αργότερα σε μία επιπλέον παλινδρόμηση.

Ποιες είναι οι προοπτικές για τα παιδιά με LKS
Θεωρείται ότι, σε γενικές γραμμές, περίπου τα μισά παιδιά παρουσιάζουν μια λογική ανάκαμψη, το ένα τέταρτο έχει μερική ανάκαμψη και το υπόλοιπο ένα τέταρτο έχει πολύ σημαντικές συνεχιζόμενες δυσκολίες με τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και τη γενική ικανότητα μάθησης. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο το παιδί βιώνει την ανώμαλη ηλεκτρική δραστηριότητα, τόσο χειρότερη πιστεύεται ότι είναι η πρόγνωση. Τα παιδιά που αναπτύσσουν τη νόσο αργότερα, μετά την ηλικία των πέντε, για παράδειγμα, έχουν καλύτερη πρόγνωση, όπως και εκείνα που ανταποκρίνονται αμέσως στη φαρμακευτική αγωγή. Τα παιδιά έχουν επίσης καλύτερη πρόγνωση, αν έχουν αναπτύξει καλές γλωσσικές δεξιότητες πριν την παλινδρόμηση και την έναρξη του LKS. .

Προσαρμογή και υποστήριξη
Το LKS προκαλεί σύγχυση και είναι οδυνηρό για το παιδί και την οικογένειά του. Μερικά παιδιά έχουν επίγνωση του ότι έχασαν τις ικανότητές τους και είναι πολύ φοβισμένα και/ή απογοητευμένα. Είναι ευάλωτα, σε κακή διάθεση και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί το παιδί όσο το δυνατόν περισσότερο, παρέχοντας το ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

Για τους γονείς, υπάρχει η πολύ οδυνηρή εμπειρία να βλέπουν το παιδί τους να χάνει τις δεξιότητες. Εκτός από το άγχος και την αγωνία που προκαλείται από τις ορατές κρίσεις και την ανάγκη για φάρμακα ή άλλες θεραπείες, οι γονείς πρέπει να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν ένα παιδί που ξαφνικά δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο, όπως έκανε στο παρελθόν, που μπορεί να είναι προβληματισμένο και φοβισμένο, με δύσκολες συμπεριφορές και συνήθειες. Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιθετικότητα και τις διαταραχές του ύπνου, είναι οι δυσκολότερες να διαχειριστούν.

Εκτός από τις απαιτήσεις της φροντίδας του παιδιού τους με LKS, έχουν επίσης να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των άλλων αδελφών, τα οποία μπορεί να είναι σαστισμένα και αγανακτισμένα από την προσοχή που δίνεται στον αδελφό ή την αδελφή τους. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού με LKS μπορούν επίσης άμεσα να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των σχέσεων με τον αδελφό/αδελφή και στη διόγκωση των συγκρούσεων, που αυξάνουν το στρες της οικογένειας. Οι αδελφοί και αδελφές ενδέχεται να χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με το LKS και καθοδήγηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *