ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


 

Πρώιμη παρέμβαση είναι η εξειδικευμένη βοήθεια που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος.

proimi-paramvasi-therapy-act

 

Στοχεύει τόσο να αναπτύξει ελλείμματα συμπεριφορών και δεξιοτήτων από όλα τα πεδία της ανάπτυξης όσο και να μειώσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών. Η ενεργός συμμετοχή των γονιών, όπως και του ίδιου του παιδιού είναι απαραίτητη καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της παρέμβασης.

 

 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δυσκολιών που έχει, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής όπως:

  • Ψυχοκινητική ανάπτυξη
  • Γνωστική ανάπτυξη
  • Επικοινωνία
  • Συμπεριφορά
  • Κοινωνικοποίηση
  • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
  • Προετοιμασία ένταξης στο σχολικό πλαίσιο